Die Kommandanten von Majdanek

Karl Otto Koch, September 1941 - Juli 1942

Max Koegel, August 1942 - Oktober 1942

Hermann Florstedt, Oktober 1942 - September 1943

Martin Gottfried Weiß, September 1943 - Mai 1944

Arthur Liebehenschel, Mai 1944 - 22. Juni 1944

zurück